Žampion

(Agaricus bisporus)

Potřeby k pěstování - Pěstební prostory - Příprava substrátu - Příprava krycí zeminy - Očkování sadbou - Prorůstání podhoubí - Krytí krycí zeminou - Tvorba plodnic - Sklizeň plodnic - Využití plodnic
Léčivé účinky Žampionu

Pěstování této houby je v Evropě nejrozší řenější a má již téměř 400 letou tradici. Umělé pěstování od prvních primitivních způsobů již dosáhlo velmi vysoké úrovně. Za účelem vysokých výnosů byly vyšlechtěny vysokoprodukční kmeny. Tyto nové kmeny mají poměrně vysoké nároky jak na kvalitu substrátu, tak na kvalitu pěstebních podmínek. Z výše uvedeného vyplývá, že příprava substrátu i samotné pěstování je poměrně náročnou činností. Pokud si od pěstování neslibujeme špičkové výnosy, je i tato činnost doma zvládnutelná. Výhodou žampionu je, že k vývoji plodnic nepotřebuje světlo. Nevýhodou je, že od jiných pěstovaných hub často trpí chorobami plodnic. Také mušky, které nakladou vejce do prorůstajícího substrátu, dokáží způsobit "červivost" celé kultury.

Potřeby k pěstování

Čerstvý hnůj nebo drůbeží podestýlka (bez hoblin) nebo prasečí kejda nebo králičí hnůj (s minimem zbytků sena); sláma; polyetylénové pytle či police nebo bedny; krycí zemina (v případě, že není již hotová od výrobce) potřebuje rašelinu, jílovito písčitou zeminu, mletý vápenec nebo křídu, případně cukrovarnickou šámu); sádra a plocha pro fermentaci (nejlépe zpevněná - beton).

Pěstební prostory

Větratelná místnost o teplotě 12 °C - 18 °C s vyšší vzdušnou vlhkostí (např. teplejší sklep), kde je možné přechodně přitopit na 20 °C. Nebo potřebujeme další místnost s teplotou kolem 20 °C.

Příprava substrátu

Koňský hnůj hodně slamnatý (1 díl výkalů, 4 díly pšeničné nebo žitné slámy - v případě, že je hnůj málo slamnatý, slámu přidáme), uložíme na připravenou plochu a vlhčíme 2-3 dny. V případě, že používáme drůbeží podestýlku, prasečí kejdu nebo králičí hnůj. Je třeba nejdříve na ploše z těchto výkalů a slámy (v poměru 1:4) mícháním hnůj vytvořit. Po namočení se staví z hnoje hromada o minimální straně a výšce l m. Vrstvy hnoje prosypáváme sádrou v množství asi 20 kg na 1 m3 hnoje. V této fázi většina pěstitelů dělá chybu, že tvoří hromadu příliš malou a nedochází k dostatečnému prohřátí a fermentaci hnoje. Materiál by se měl pod povrchem zahřát alespoň na 60 °C. Přibližně po týdnu hromadu přehodíme, přitom materiál promícháváme a podle potřeby dovlhčíme tak, aby z hromady vytékalo menší množství tekutiny. Vnější partie hromady by měly být při tomto převrstvení uloženy dovnitř. Další dvě přehození hromady provádíme v intervalu asi 5 dní a vodu již nepřidáváme. V letních měsících končí fermentace za 21-28 dnů. V zimě je třeba fermentovat déle. Hotový žampionový substrát je čokoládové hnědý, má příjemnou vůni, je homogenní a slámky lze snadno trhat. Obsah vody by měl být okolo 67 %. Substrát nesmí obsahovat čpavek, protože ten po osetí určitě sadbu žampionů zničí. Pokud je čpavek cítit, provedeme navíc ještě jedno přehození!

Příprava krycí zeminy

V případě, že nemáme k dispozici hotovou ošetřenou krycí zeminu, musíme ji připravit smícháním rašeliny s jílovito písčitou zeminou a přidáme asi 1 % mletého vápence nebo křídy, případně 5 % cukrovarnické šámy. Proti případným chorobám plodnic je vhodné takto připravenou krycí zeminu před použitím tepelně ošetřit párou (např. v pařáku na brambory). Na 1 m3 hotového substrátu je třeba 75-100 kg krycí zeminy.

Očkování sadbou

Hotový substrát na čisté plachtě smícháme rovnoměrně se sadbou roztřepanou na jednotlivá zrna. Sadby používáme 0,5 %-1,0 % hmotnosti hotového substrátu (na 1 m3 substrátu potřebujeme 2,5-5,0 kg sadby). Osetý substrát plníme do připravených pytlů, beden nebo polic a postupným mačkáním stlačíme. Výška vrstvy upěchovaného substrátu by měla být 18-25 cm. Povrch substrátu urovnáme a pokryjeme papírem.

Prorůstání podhoubí

Takto připravený substrát umístíme v místnosti o teplotě asi 20 °C. Substrát proroste podhoubím za 2-3 týdny. Při nižší teplotě substrát prorůstá déle. Aby povrch substrátu pod papírem neosychal a podhoubí prorostlo až k povrchu, udržujeme papír vlhký občasným kropením.

Krytí krycí zeminou

Po prorostení substrátu (na celé ploše je jemné bílé podhoubí) pokryjeme povrch vrstvou 3 cm krycí zeminy. Zeminu před krytím namočíme kropením tak, aby po zmáčknutí zeminy v ruce vyteklo pár kapek vody. Povrch zeminy urovnáme. Asi po 14 dnech by se mělo podhoubí objevovat u povrchu krycí zeminy. Pro rovnoměrnější nasazování plodnic je dobré 8. den po pokrytí substrátu krycí zeminou, tuto zeminu v celém jejím profilu prohrabat a znovu urovnat. Po objevení podhoubí na povrchu krycí zeminy snížíme teplotu v místnosti, případně přeneseme do jiné místnosti o teplotě 12 °C-19 °C. Pěstební prostor pravidelně větráme. V této fázi kulturu nezaléváme.

Tvorba plodnic

Po snížení teploty by se měly na povrchu krycí zeminy vytvářet zárodky plodnic. V této fázi je kultura nejcitlivější na změny podmínek v pěstební místnosti: jako je přílišné zvýšení teploty v místnosti, průvan, případně zalévání. Kulturu opět začneme zalévat až malé plodničky dosáhnou velikosti alespoň 1 cm. Tvorba plodnic probíhá v jednotlivých vlnách, stejný pěstební postup se v každé vlně opakuje. Celkem kultura plodí podle teploty 6-8 týdnů.

Sklizeň plodnic

Plodnice při sklízení vykrucujeme, nikdy nevytrháváme. Místa poškozená sklizní dosypeme novou krycí zeminou. Plodnice sklízíme uzavřené. Po každé sklizni kulturu zaléváme množstvím vody odpovídající přibližně váze sklizených hub.
Postup při pěstování žampionů se mnohým zdá příliš složitý a snaží se ho obejít způsobem jednodušším (zamíchání sadby do nezfermen tovaného hnoje, do kompostu, do skleníku, případně rozházení sadby po zahradě). Kladné výsledky v těchto případech jsou spíše dány shodou šťastných okolností než pravidlem. Proto je naše firma nemůže doporučit.

Využití plodnic

Je všeobecně známé - malé pevné plodnice se používají do salátů. Větší případně otevřené plodnice se používají pod maso nebo do omáček.

Léčivé účinky Žampionu


Přehled dodávaného balení sadby

Dodávaná balení Možno osít
Název Balení mokrého substrátu (kg) kmenů (m) záhonu (m2)
Žampion láhev 1/2 l 25-50 - 0,5

Náročnost a vhodnost pěstování

Název houby náročnost substrátu náročnost pěstování vhodnost pěstování venku vhodnost pěstování v interiéru materiál na pěstování celková náročnost pěstování
intenz. extenz. intenz. extenz.
Žampion 4 - 3 4 1 koňský, drůbeží hnůj; sláma - 3
Vysvětlivky 1 2 3 4
náročnost jednoduchá méně náročná náročná velmi náročná
vhodnost velmi vhodná vhodná méně vhodné nevhodné

Vhodná doba očkování kultur

Druh Pěstování 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Žampion v interiéru                        
Hlíva ústřičná
Límcovka obří
Opeňka měnlivá
Penízovka sametonohá
Polnička topolová
Šii-také
Ucho Jidášovo
Žampion
Žampion ovčí
Pýchavka obrovská
Kotrč kadeřavý
Bedla vysoká
Korálovec ježatý
Lesklokorka lesklá
Čirůvky
Šupinovka Nameko
Trsnatec lupenitý