Opeňka měnlivá

Kuehneromyces mutabilis

Intenzivní pěstování hlívy
Potřeby k pěstování, příprava substrátu i očkování sadbou - Prorůstání podhoubí - Tvorba plodnic
Extenzivní pěstování hlívy
Potřeby k pěstování - Příprava kmenů, očkování sadbou a prorůstání podhoubí - Uložení kmenů k plození a tvorba plodnic - Sběr a použití plodnic

Opeňka měnlivá je houba, která se vyskytuje ve volné přírodě. Plodí většinou od května do podzimu. Při sběru v přírodě je však pro laika namístě určitá obezřetnost, aby nedošlo k záměně s jedovatou čepičatkou jehličnatou, která plodí na dřevě z jehličnatých stromů.
Plodnice opeňky měnlivé jsou většinou v trsech, klobouk má průměr 5-7 cm, je hnědý až světlehnědý, okraje kloboučků mění barvu podle vlhkosti, za vlhka jsou výrazně tmavší. Lupeny zespodu jsou rezavě hnědé, třeň je tenký s blanitým prstenem.

Intenzivní pěstování

Potřeby k pěstování, příprava substrátu i očkování sadbou

Jsou stejné jako u ucha Jidášova, šii-také či penízovky sametonohé.

Prorůstání podhoubí

Podhoubí opeňky měnlivé roste poměrně pomalu, proto musíme dbát na dokonalou čistotu substrátu i očkování, aby než podhoubí proroste celý substrát, ten nebyl mezitím kolonizován nějakou jinou plevelnou houbou nebo plísní. Z těchto důvodů doporučujeme opeňku pěstovat raději na špalcích, protože ty jsou u zdravých stromů již pod kůrou sterilní.

Tvorba plodnic

K plození můžeme využít místnost s rozptýleným světlem a teplotou mezi 15-21°C. Výhodou je vyšší vzdušná vlhkost, kterou je možno zabezpečit i malým foliovníčkem v místnosti. Na jaře a na podzim je možné použít venkovní foliovník nebo skleník.

Extenzivní pěstování

Potřeby k pěstování

Špalky zdravých listnatých stromů asi 1-2 měsíce po pokácení, ( z tvrdých dřev se nejlépe hodí habr a buk, nehodí se dub, jasan a vrba ), sadba opeňky, plastový pytel.

Příprava kmenů, očkování sadbou a prorůstání podhoubí

Vše je stejné jako u hlívy ústřičné, jen je vzhledem k pomalejšímu růstu podhoubí vhodné ještě mezi řeznými plochami ve špalcích navrtat otvory o průměru 10-15 mm a vyplnit je sadbou , tím se zmenší vzdálenost mezi naočkovanými místy a urychlí se prorůstání dřeva. Obdobně můžeme očkovat i pařezy listnatých stromů, která opeňka poměrně rychle rozkládá.

Uložení kmenů k plození a tvorba plodnic

Prorostlé špalky zakopeme na vlhkém, ale ne podmáčeném, místě nastojato tak, aby 2/3 byly v zemi a 1/3 nad zemí. U opeňky měnlivé je výběr místa důležitý, protože podhoubí se rozrůstá ze špalků do okolní zeminy a zásobuje tak plodnice vodou, proto se musí v sušším období roku okolí špalků zalévat. V případě vyschnutí se může stát, že celá jednoroční sklizeň je nenávratně ztracena. Je dobré špalky zastínit. Špalky plodí od května do října, dle počasí. Kultura plodí podle tvrdosti dřeva 3-5 let.

Sběr a použití plodnic

Opeňka plodí většinou v trsech, které sklízíme vždy celé. Z plodnic používáme kloboučky s krátkou částí třeně, který je tužší. Užití plodnic je stejné jako u penízovky sametonohé, nejčastěji se dávají do polévek.

Hlíva ústřičná
Límcovka obří
Opeňka měnlivá
Penízovka sametonohá
Polnička topolová
Šii-také
Ucho Jidášovo
Žampion
Žampion ovčí
Pýchavka obrovská
Kotrč kadeřavý
Bedla vysoká
Korálovec ježatý
Lesklokorka lesklá
Čirůvky
Šupinovka Nameko
Trsnatec lupenitý