Límcovka obří - vrásčitoprstenčitá

(Stropharia rugosoannulata)

Intenzivní pěstování
Potřeby k pěstování - Pěstební prostory - Příprava substrátu - Očkování sadbou - Příprava krycí zeminy a krytí - Tvorba plodnic
Extenzivní pěstování
Sklizeň plodnic - Využití plodnic

Límcovka je houba rostoucí na čerstvých nerozložených organických zbytcích. V přírodě se vyskytuje poměrně vzácně.
Plodnice dorůstají váhy až 1 kg a průměr klobouku je až 30 cm. Barva klobouku je od žluté až po červenohnědou. Celkově vypadá jako velký žampion s delším třeněm a barevným kloboukem.
Vzhledem k tomu, že pěstování límcovky je velmi jednoduché jak venku tak i v interiérech, je v Evropě nejrozšířenější pěstovanou houbou mezi zahrádkáři. U nás je tato velmi chutná houba zatím neprávem opomíjena. V kuchyni je límcovka schopna plně nahradit a chuťově i předčit nejoblíbenější pěstovanou houbu - žampion.

Intenzivní pěstování

Potřeby k pěstování

Čerstvá nebo dobře uskladněná pšeničná nebo žitná sláma; sadba límcovky; bedna nebo police; listovka nebo lesní hrabanka nebo rašelina; zahradní zemina.

Pěstební prostory

Místnost s teplotou od 10°C do 23°C a možností větrání. Světelné podmínky nejsou důležité. Není vhodné přímé sluneční osvětlení kultury.

Příprava substrátu

Příprava spočívá pouze v namočení slámy. Pokud chceme využít svázaných balíků, je nejvhodnější je celé ponořit do čisté vody ve větší nádobě (vany nebo sudu) a nechat je ponořené 1-2 dny. V případě, že máme volnou řezanou slámu rozložíme ji na folii ve vrstvě 20-30 cm a několikrát denně ji kropíme čistou vodou po dobu alespoň 5 dnů.

Očkování sadbou

Přebytečnou vodu z namočené slámy necháme odkapat. Pokud jsme máčeli celé balíky, uložíme je na pěstební místo (do bedny, police, na podlahu apod.) a např. sázecím kolíkem do ní napícháme otvory vzdálené od sebe asi 10-15 cm. Do těchto otvorů nasypeme z lahve roztřepanou sadbu. Na jeden balík slámy stačí 1/2 lt sadby. Pokud jsme máčeli volnou slámu, smícháme ji se sadbou a namačkáme do pěstebního prostoru.
Naočkovanou slámu přikryjeme několika vrstvami papíru, případně lepenkou z krabic. Tento papír během prorůstání podhoubí udržujeme vlhký občasným kropením. Teplota substrátu při prorůstání je optimální okolo 26 °C, při teplotách nižších roste podhoubí pomaleji. Při teplotách v substrátu nad 33 °C podhoubí odumírá. Po 4-6 týdnech v závislosti na teplotě by měl být substrát prorostlý. Sejmeme ze substrátu vrstvu papíru. Pokud se nám povrch substrátu nepodařilo udržet vlhký a povrchová vrstva slámy není prorostlá, tak ji odstraníme.

Příprava krycí zeminy a krytí

Krycí zeminu připravíme smícháním 1 dílu rašeliny, nebo lesní hrabanky, případně listovky a 1 dílu zahradní zeminy. Před vlastním krytím zeminu dostatečně navlhčíme a potom prorostlý substrát pokryjeme vrstvou zeminy o výšce asi 4 cm. Ještě dva týdny udržujeme teplotu v substrátu okolo 26 °C.

Tvorba plodnic

Probíhá v širokém rozmezí teplot od 10 °C do 25 °C. Nad 25 °C se plodnice již netvoří, při teplotě okolo 10 °C je tvorba plodnic velmi pomalá.
Jakmile se podhoubí začne objevovat u povrchu krycí zeminy, větráním snížíme teplotu nejlépe do rozmezí 15 °C až 20 °C a krycí zeminu udržujeme vlhkou citlivým kropením. Zeminu nesmíme přelít tak, aby voda protékala do substrátu. První plodnice sklízíme 7-10 týden po osázení substrátu. Pokud se objevují jiné plodnice než límcovka (hnojník inkoustový, kustřebka apod.), znamená to, že jsme použili infikovanou slámu, nebo teploty při prorůstání substrátu byly příliš vzdáleny od optima. V tomto případě můžeme očekávat nižší sklizeň límcovky. Tvorba plodnic probíhá ve sklizňových vlnách v odstupu 2-3 týdnů. Sbíráme většinou 3 sklizňové vlny.

Extenzivní pěstování

Pěstování límcovky na záhoně je velmi rozšířené. Kromě založení kultury a potom zalévání již jen sklízíme plodnice. Protože žádná regulace teploty v tomto případě není možná, výsledek závisí na na'průběhu počasí.
Celý postup pěstování je v podstatě stejný jako u intenzivního pěstování, pouze substrát neukládáme do beden ale na záhon. Nejdříve si vytyčíme prostor na záhon, kde chceme kulturu límcovky založit. Vhodné je stinné, vlhčí, ne však podmáčené místo chráněné před větrem. Tam vykopeme na požadované ploše zeminu do hloubky 25 cm. Boky ohradíme prkny a prohlubeň vyložíme folií, ve které jsme předem vytvořili malé otvory pro odtok přebytečné vody. Do takto připravené prohlubně namačkáme mokrou slámu smíchanou se sadbou nebo balíky slámy naočkované způsobem popsaným v intenzivním pěstování. Potom substrát přikryjeme jutovým pytlem, který zatížíme na krajích a udržujeme vlhký kropením. Další postup pěstování je stejný jako v interiéru.
Kulturu límcovky zakládáme na záhoně od konce dubna do července, pokud se chceme dočkat úrody ještě v tomto roce. Pokud kulturu založíme později, ta přezimuje a začne plodit příští rok na jaře. Jako ochranu před silnějšími mrazy záhon na podzim raději přikryjeme vrstvou listí, chvojí nebo suché slámy. Stejně je vhodné chránit kulturu založenou na jaře, která není ještě vyplozená a doplodí příští rok na jaře.
Kulturu je možno založit brzy na jaře do pařníku nebo fóliovníku. V době zvyšujících se teplot a slunečního svitu venku musíme větrat, aby nedošlo k přehřátí substrátu.
Ošetřování venkovní kultury spočívá v zalévání v suchém období, případně zakrytí proti přemokření v době vydatnějších dešťů. Pokud nemáme na zahradě stinné místo, můžeme kulturu vhodným způsobem zastínit uměle.

Sklizeň plodnic

Plodnice sklízíme v době počátku otevírání klobouků. Není to však podmínkou, můžeme se řídit vlastními potřebami velikosti plodnic. Na smažení či přírodní řízky necháváme klobouk více otevřít a zvětšit. Do houbových salátů sklízíme houby menší, pevné a uzavřené. Pokud houby necháme více otevřít, může se na spodních plodnicích objevit hnědý výtrusný prach, který není na závadu kvality.
Plodnice sklízíme vykroucením z krycí zeminy tak, aby jsme příliš nepoškodili povrch této zeminy. V případě, že se krycí zemina vytrhne až na substrát, toto místo dosypeme novou zeminou. Mezi jednotlivými sklizňovými vlnami udržujeme kulturu vlhkou kropením.

Využití plodnic

Plodnice límcovky můžeme použít všude tam, kde používáme žampiony. Ještě neotevřené plodnice můžeme použít k přípravě houbových salátů, větší plodnice použijeme na přírodní nebo obalované řízky. Límcovku můžeme dát pod maso, do polévek a omáček.


Přehled dodávaného balení sadby

Dodávaná balení Možno osít
Název Balení mokrého substrátu (kg) kmenů (m) záhonu (m2)
Límcovka obří láhev 1/2 l 20 (1 balík) - 0,5

Náročnost a vhodnost pěstování

Název houby náročnost substrátu náročnost pěstování vhodnost pěstování venku vhodnost pěstování v interiéru materiál na pěstování celková náročnost pěstování
intenz. extenz. intenz. extenz.
Límcovka obří 1 1 1 1 1 sláma sláma 1
Vysvětlivky 1 2 3 4
náročnost jednoduchá méně náročná náročná velmi náročná
vhodnost velmi vhodná vhodná méně vhodné nevhodné

Vhodná doba očkování kultur

Druh Pěstování 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Límcovka obří v interiéru                        
venku                            
Hlíva ústřičná
Límcovka obří
Opeňka měnlivá
Penízovka sametonohá
Polnička topolová
Šii-také
Ucho Jidášovo
Žampion
Žampion ovčí
Pýchavka obrovská
Kotrč kadeřavý
Bedla vysoká
Korálovec ježatý
Lesklokorka lesklá
Čirůvky
Šupinovka Nameko
Trsnatec lupenitý