Kotč kadeřavý

(Sparassis crispa)

Kotrč vytváří plodnice až 35 cm v průměru, téměř kulovité, bohatě rozvětvené. Plodnice rostou jednotlivě na kořenové bázi jehličnanů, nejčastěji borovic, někdy i modřínů nebo smrků. Plodnice vyrůstají od července do října.

Pěstební postup

Sadba kotrče se vysévá ke kořenům rostoucí starší borovice (staré alespoň 40-50 let) nebo k čerstvě pokácenému pařezu. Před výsadkou odstraníme zeminu u paty stromu směrem k vybíhajícím kořenům. Příčně naříznemem borku (vrchní část), odchlípneme asi 2 cm a do vzniklé kapsičky vložíme sadbu (pár zrnek) tak, aby byla část i na styku kořenů se zeminou. Kořeny opět zeminou přihrneme. Takto osetá místa je třeba zalít a průběžně v době sucha je udržovat vlhká.

Podhoubí roste pomalu a doba, kdy se začnou tvořit plodnice, může trvat dlouho i několik let.

SADBA KOTRČE KADEŘAVÉHO JE PRVNÍ SADBOU, KTEROU LZE POUŽÍT NA PAŘEZY JEHLIČNATÝCH STROMŮ.

Hlíva ústřičná
Límcovka obří
Opeňka měnlivá
Penízovka sametonohá
Polnička topolová
Šii-také
Ucho Jidášovo
Žampion
Žampion ovčí
Pýchavka obrovská
Kotrč kadeřavý
Bedla vysoká
Korálovec ježatý
Lesklokorka lesklá
Čirůvky
Šupinovka Nameko
Trsnatec lupenitý